Kriminologikurs gymnasiet

Kriminologikursen - ett individuellt val

Om du är intresserad av att lära dig mer om mord, spänning och rättvisa så är Kriminologikursen för dig.

Om den valbara kriminologikursen

Kriminologi har under de senaste åren blivit ett mycket populärt ämne att studera, såväl på gymnasiet som på högskola och universitet. Den så kallade “GW-effekten” och true crime-vågen menar många har bidragit till att kursen fått ett ökat intresse.

Kriminologi betyder läran om brott. Under kursens gång får du bland annat lära dig om vad som orsakar kriminalitet, vilka konsekvenser och effekter det har och förebyggande metoder som samhället arbetar med för att komma till rätta med detta. Det innefattar även hur brottsmönster analyseras, undersökning av kriminella beteenden och hur rättsystemet effektivt arbetar med detta.

  • Valbart på alla program
  • Utvecklar analytiska färdigheter
  • Fördjupad insikt i samhällsstruktur

Kursen lär dig bland annat:Identifiering

Identifiering inom kriminologi handlar om att bekräfta och fastställa personers identitet i samband med brottsutredningar. Detta kan inkludera DNA – analys, användning av fingeravtryck och andra tekniker för att fastställa vem eller vilka som kan vara inblandade i ett brott.Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet definieras av en grupp eller organisation med en strukturerad och tydlig hierarki och planering. Detta kan innefatta brottsverksamheter som människohandel, organiserad stöld, narkotikahandel och penningtvätt.Att förebygga brott

För att förebygga brott måste det vidtas åtgärder för att minska risken för att brott begås. För att göra detta krävs insatser som t.ex. stärka samhällssäkerheten, öka medvetenheten om brottsrisker, främja social inkludering, erbjuda stöd och utbildning för att minska återfall till brott.

Kan jag plugga vidare inom kriminologi efter gymnasiet?

Ja, absolut! Du kan ta en kandidatexamen i kriminologi på diverse universitet i landet och därefter kan du fortsätta ta en masterexamen eller en doktorsexamen inom ämnet. Det ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och specialisera dig inom specifika områden inom kriminologi. Dessa specifika ämnen skulle kunna vara brottsprevention, kriminalteknik, kriminell rättvisa, kriminologisk forskning och brottsmönster. Det finns många spännande möjligheter att utforska!

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ansök nu

Investera i din framtid

Skapa en stark grund för din framgång!